Hemonto kan deltage ved møder med kapitalforvaltere og sikre, at du får et optimalt output

Deltagelse ved forvaltermøder og second opinion

Få en second opinion af en uafhængig tredjepart, der udelukkende varetager dine interesser

Vi deltager ved forvaltermøder og byder ind med sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres evaluering af egen indsats og resultater. Vi er fri af modstridende interesser, og du er derfor garanteret en objektiv og datadrevet second opinion. Det skaber tryghed for formueforvaltningen.

Det får du, når vi deltager ved forvaltermøder og giver en second opinion

  • Tryghed – som din finansielle bodyguard sidder vi med til møderne på din side af bordet. Vi giver sparring og second opinions på forslag og kommentarer fra forvalterne.
  • Et maksimalt udbytte af forvaltermøderne – både for dig og jeres formueforvalter. Vi faciliterer møderne med jeres forvaltere og sikrer, at kommunikationen sker i øjenhøjde.
  • Gennemsigtighed i formueforvaltningen – vi hjælper med at udfordre forvalterne på deres forslag og deres evaluering af egen performance.
  • Tid til at fokusere på det vigtigste – vi håndterer det praktiske i forbindelse med mødet såsom notering af væsentlige pointer og aftaler til brug ved fremtidige opfølgninger. På den måde kan du have fuldt fokus på dialogen. 

Vi sikrer et maksimalt udbytte af mødet – både for dig og jeres formueforvalter

Under mødet sørger vi for at formidle de ønsker og spørgsmål, som vi i fællesskab med dig er nået frem til i vores forberedelse. 

Vi søger også at udfordre jeres forvalter på en konstruktiv måde, så du kan gå fra mødet med størst mulig indsigt i jeres kapitalforvaltning, og så forvalteren går fra mødet med en klar forståelse af, hvad du forventer. 

Som din finansielle bodyguard giver vi dig sparring og second opinions på forvalternes forslag og deres vurdering af egen performance

Når jeres forvalter kommer med strategiske forslag til forvaltningen af jeres formue eller foreslår ændringer i jeres porteføljeaftale, er vi altid klar til at byde ind med objektiv og datadrevet sparring, så du kan træffe beslutninger for formueforvaltningen på et velinformeret grundlag. 

Ligeledes hjælper vi dig med at få størst mulig indsigt i jeres forvalters performance. Vi giver en second opinion på forvalternes vurdering af egen indsats og resultater samt på deres generelle kommentarer til markedet. 

Vi har gennemgået og analyseret flere end 1.000 porteføljer, og vi overvåger samlet set investeringer for over 400 mia. kr. Vi råder således over markedets mest omfattende datagrundlag. 

Med udgangspunkt i dette fundament og fagøkonomisk viden på højeste akademiske niveau samt flere årtiers brancheerfaring giver vi dig en højt kvalificeret vurdering af jeres forvalteres forslag og deres vurdering af egen performance. 

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto

Vi møder vores kunder i øjenhøjde. Derfor gør vi også en dyd ud af at tale i et sprog, der gør det komplicerede enkelt – og forståeligt.”

Rasmus Lund Madsen Partner & Head of Client Relations

Vi tager os af det praktiske, så du kan have fuldt fokus på dialogen

Under møderne med dine forvaltere sørger vi for at notere de væsentligste punkter, så vi altid kan vende tilbage til vigtige pointer fra mødet i vores løbende sparring samt bruge dem som udgangspunkt i samtaler ved fremtidige forvaltermøder.

Har du brug for en uafhængig second opinion?

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt
Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt